1/ Thiền Định

thiền vipassana

Bạn nhắp vào hình ảnh trên để xem toàn bộ album nhé

2/ Từ Thiền Bình Phước

Từ Thiện Bình Phước

Bạn nhắp vào hình ảnh trên để xem toàn bộ album nhé

3/ Từ Thiện Chùa Thanh Sơn - Di Linh Lâm Đồng   

Từ Thiện Chùa Thanh Sơn Di Linh Lâm Đồng 

 Bạn nhắp vào hình ảnh trên để xem toàn bộ album nhé

4/ Từ Thiện xã Định Môn Huyện Phong Điền Cần Thơ 

Trao nhà tình thương xã Định Môn Huyện Phong Điền Cần Thơ